Seriemördare, massmördare och terrorister

22/11/2015 Lämna en kommentar

Seriemördare, massmördare och terrorister – vilka är dessa människor? Vilken bakgrund har de och vad är deras drivkrafter?

Om detta har Sven Å Christianson pratat om vid olika tillfällen under oktober och november. Se bland annat Brottscentralen Aftonbladet TV i samband med massmordet i Trollhättan den 23 oktober: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/95646

Kategorier:Föredrag

Diskussion om seriemördare

21/11/2015 Lämna en kommentar

Dagen efter de skakande terrordåden i Paris, dvs 14/11, föreläste och diskuterade Sven Å Christianson tillsammans med Michael Stone på temat Seriemördare på ABF-huset i Stockholm. Michael Stone är professor i psykiatri vid Columbia University, NY. Moderator var professor Sven Britton, Karolinska Institutet.

Kategorier:Föredrag

Sakkunnig

10/11/2015 Lämna en kommentar

Den 28 september var Sven Å Christianson sakkunnig i Hovrätten för Nedre Norrland.

Kategorier:Allmänt

Barn som utsatts för kränkande behandling

13/06/2015 Lämna en kommentar

Den 1 juni föreläste Sven Å Christianson för bland andra jurister på Skolinspektionen i Lund.

Skolinspektionen utreder anmälningar där barn utsatts för kränkande behandling av andra barn och vuxna. Detta kan leda till skadestånd för barnet och det är därför av central betydelse att myndigheten i sina intervjuer med barn kan få in så detaljerad information som möjligt avseende vad som faktiskt har ägt rum eftersom detta kommer att behövas i en framtida skadeståndsprocess i domstol. I dessa ärenden genomförs även intervjuer med lärare som är anklagade för att ha utsatt elever för kränkande behandling.

Sven Å Christiansons föreläsning handlade om hur man intervjuar barn som utsatts för kränkande behandling samt vuxna som anklagas för att ha utsatt barn.

Kategorier:Föredrag

Intervjumetodik för Svensk Handel

11/06/2015 Lämna en kommentar

Den 27 maj föreläste Sven Å Christianson för juristerna inom Svensk Handel under deras konferens som hölls på Arken Spa och Hotell i Göteborg.

Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv. Förenklat uttryckt består Svensk Handel av två delar, bransch- respektive arbetsrättsdelen. De absolut flesta som arbetar där är jurister vars arbete kretsar kring att lösa arbetsrättsliga tvister. Inom ramen för ett ärende genomför ansvarig förhandlare regelmässigt en lång rad samtal med inblandade chefer och anställda. Allt i syfte att utröna vad som hänt och vad som går att bevisa.

Sven föreläste en halvdag på temat ”intervjumetodik”.

Kategorier:Föredrag, Konferenser

Föredrag för ledamöter i Arbetsdomstolen

13/03/2015 Lämna en kommentar

Med anledning av att de på arbetstagarsidan upplever att arbetsgivarsidans vittnen i regel betraktas som mer trovärdiga, höll Sven Å Christianson ett föredrag för LOs arbetstagarledamöter i Arbetsdomstolen den 12/3. Föredraget handlade om värdering av vittnesbevis. Vad gör ett vittne mer trovärdigt än andra? Vilka typiska felkällor finns?

Kategorier:Föredrag

Föreläsning för vittnesstöd

19/02/2015 1 kommentar

Vid Södertörns tingsrätt anordnas ett par gånger per termin vidareutbildning för de som ställer upp ideellt som vittnesstöd. Under våren är temat för denna ”sakkunnigvittnen eller yrkespersoner inom områden som exempelvis vittnesspsykologi”. En av de som bjudits in utifrån är Sven Å Christianson, som föreläste den 18/2.

Kategorier:Föredrag
%d bloggare gillar detta: